Slide

Slide

بسته آموزشی ترنج

محتوای آموزشی گرافیکی بسیار بالا در بستر آفلاین (به شکل DVD) برای تمامی دانش‌آموزان پایه اول تا ششم دبستان در چارچوب کتب درسی (دروس هدف: ریاضی، علوم، فارسی و نگارش)

ترنج ترش ششم دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه ششم دبستان - نیمسال اول

ترنج ترش پنجم دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه پنجم دبستان - نیمسال اول

ترنج ترش چهارم دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه چهارم دبستان - نیمسال اول

ترنج ترش سوم دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه سوم دبستان - نیمسال اول

ترنج ترش دوم دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه دوم دبستان - نیمسال اول

ترنج ترش اول دبستان

۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه اول دبستان - نیمسال اول

دیقه نود

مجموعه حاوی آموزش کامل اما مختصر از مباحث درسی، فعالیت‌ها، تمرین‌ها و آزمایش‌های مهم
50%

پک کامل دوازدهم تجربی

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
50%

پک کامل دوازدهم ریاضی

۱۴۳,۰۰۰ تومان ۷۱,۵۰۰ تومان
35%

ریاضیات گسسته

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
37%

کتاب هوشمند هندسه 3

۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
36%

کتاب هوشمند شیمی 3

۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
39%

کتاب هوشمند فیزیک 3

۲۳,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
39%

کتاب هوشمند زیست 3

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
36%

کتاب هوشمند دین‌وزندگی 3

۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
کتاب هوشمند دینی دوازدهم، مخصوص بچه‌های ریاضی و تجربی
38%

کتاب هوشمند فارسی 3

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
37%

کتاب هوشمند عربی 3

۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان
28%

کتاب هوشمند زبان انگلیسی 3

۱۲,۵۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
32%

کتاب هوشمند حسابان 2

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰ تومان
حسابان دوازدهم بچه مهندسا
39%

کتاب هوشمند ریاضی 3

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
50%

پک کامل یازدهم تجربی

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
50%

پک کامل یازدهم ریاضی

۱۱۸,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
31%

کتاب هوشمند هندسه 2

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
31%

کتاب هوشمند حسابان 1

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
27%

کتاب هوشمند ریاضی 2 تجربی

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
38%

کتاب هوشمند شیمی 2

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
39%

کتاب هوشمند فیزیک 2 ریاضی-تجربی

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
عاشق فیزیک شو
38%

کتاب هوشمند زیست 2

۲۶,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
با اینکه توی درس زیست انقدر کتاب درسی مهمه، با اطمینان می‌گیم که دیگه می‌تونی کتاب درسی‌تو کنار بذاری
38%

کتاب هوشمند دین و زندگی 2

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
36%

کتاب هوشمند ادبیات فارسی 2

۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
36%

کتاب هوشمند عربی 2 ریاضی-تجربی

۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
معنی، لغات، قواعد و هرچیز دیگه‌ای که واسه ترکوندن عربی نیاز داری
44%

کتاب هوشمند زبان انگلیسی 2

۱۲,۵۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
36%

کتاب هوشمند شیمی1

۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
38%

کتاب هوشمند هندسه 1

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
مخصوص بچه‌ مهندسای عزیز
29%

کتاب هوشمند ریاضی1

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
ریاضی 1 مخصوص بچه‌های تجربی و ریاضی
44%

کتاب هوشمند فیزیک 1

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
31%

کتاب هوشمند زیست 1

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان
با اینکه توی درس زیست انقدر کتاب درسی مهمه، با اطمینان می‌گیم که دیگه می‌تونی کتاب درسی‌تو کنار بذاری
36%

کتاب هوشمند عربی 1

۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
29%

کتاب هوشمند دینی 1

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
38%

کتاب هوشمند فارسی دهم

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان