محتوای آموزشی این بسته شامل:

  • آزمون های تستی جامع(آنلاین)،
  • فیلم های آموزشی با قابلیت دانلود،
  • مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی،
  • سامانه پرسش و رفع اشکال با دبیران،
  • آزمون های تشریحیِ هدایت تحصیلی و استعدادسنجی،
  • آزمون های درس به درس و پوشه کار
  • و برگزاری وبینار آموزشی و انگیزشی می‌باشد.
ردیف نوع عضویت مبلغ/ ریال
1 دانش­ آموزان عضو قرارگاه ملی جدید و قدیم 500.000
2 دانش ­آموزان عضو انجمن اسلامی 2.000.000
3 عموم دانش ­آموزان 6.000.000
4 دانش­آموزان ورودی از جشنواره ستارگان 1.900.000

برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید.