این دوره به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار می شود.

عموم: 120 هزار تومان
اتحادیه: 90 هزار تومان

یکشنبه 7 شهریور ماه  1400 ساعت 9

شروع کلاسها از تاریخ 8 شهریورماه 1400

(روزهای دوشنبه و چهارشنبه)  ساعت 16-17:30

مدرس: آقای بارونی

 

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .