دوره 8 ساعته مبتنی بر نیاز محلی ویژه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم

سرفصل ها:
1- آشنایی با ایمنی و ارزیابی ها و کنترل علایم حیاتی
2- آشنایی با احیای قلبی -ریوی (CPR)
3- آشنایی با خونریزی ها
4- آشنایی با شکستگی ها
5- آشنایی با گرمازدگی و سرمازدگی
6- آشنایی با سوختگی ها
در پایان دوره پس از برگزاری آزمون به شرط قبولی در آزمون به فراگیران مدرک تعلق می گیرد.

عمومی: 20 هزار تومان

عضو اتحادیه: 15 هزار تومان

پنجشنبه 25 شهریورماه 1400 ساعت 9

تاریخ شروع دوره:

یکشنبه 28 شهریورماه (روزهای فرد)

یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه

دختران متوسطه اول (گروه اول): ساعت 15- 16

دختران متوسطه اول (گروه دوم): ساعت 16:30 - 17:30

دختران متوسطه دوم: ساعت : ساعت 18- 19

*************************************

دوشنبه 29 شهریورماه (روزهای زوج)

شنبه / دوشنبه / چهارشنبه

پسران متوسطه اول - دوم: ساعت 15- 16

بصورت مجازی در اسکای روم

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.