مدت دوره آموزشی : 9 ماه (ماهیانه: 8 ساعت)

مدرس: خانم دکتر حجازی

این دوره به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار می شود.

هزینه دوره آموزشی: 900.000 تومان

25 آبان ماه 1400 ساعت 9 صبح

زمان برگزاری دوره: چهارشنبه ها
شروع دوره: از مورخ 27 بهمن ماه 1400
ساعت: 18 الی 19:30

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.