مدت دوره آموزشی : 6 ماه (ماهیانه: 8 ساعت)

مدرس: خانم دکتر حجازی

این دوره به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار می شود.

هزینه دوره آموزشی: 600.000 تومان

21 آذر ماه 1400 ساعت 9 صبح

زمان برگزاری دوره: دوشنبه ها
شروع دوره: از مورخ 11 بهمن ماه
ساعت: 18 الی 19:30

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.