ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم

*همراه با لوازم و ابزار آموزشی ساخت هواپیما
*زیر نظر مربیان باشگاه پرواز آزاد ایران
*صدور گواهی شرکت در کارگاه

این دوره به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار میشود.

 

هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان

3 آذرماه 1400

روز شنبه و سه شنبه مورخ 6 و 9 آذرماه 1400
ساعت: 16 - 17:30

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.