سرفصل های دوره:
1- آموزش الکترونیک ربات آنالوگ
2- آموزش مکانیک ربات جنگجو
3- آموزش عملی قطعات الکترومکانیکی ربات
4- ساخت عملی ربات جنگجو ۱
5- آشنایی با اصول مسابقات ربات جنگجو 1

تعداد جلسات: 8
مدت زمان هر کلاس: ۱ ساعت

ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم

این دوره به صورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار میشود.

هزینه دوره: 600 هزار تومان

(قیمت پک ربات: 290000تومان

هزینه آموزش: 310000 تومان)

 

22 شهریور 1400

شروع دوره: سه شنبه 23 شهریور 1400 -روزهای فرد

(یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه)

ساعت 10 - 11

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.