ویژگی های دوره:
💠یادگیری مسائل مهم و اساسی و کاربردی.
💠امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال در کلاس.
💠اعطای گواهی پایان دوره.
💠 طول دوره 14 جلسه هست.
این دوره به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار میشود.

اتحادیه: 170 هزار تومان
عمومی: 200 هزار تومان.

چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400 ساعت 9 صبح

شروع دوره: 13 شهریور ماه ساعت 10-11:30

روزهای زوج (شنبه / دوشبه / چهارشنبه)

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.