ویژگیهای دوره:
💠یادگیری مسائل مهم و اساسی و کاربردی.
💠امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال در کلاس.
💠اعطای گواهی پایان دوره.
💠 طول دوره 14 جلسه
این دوره به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار میشود.

عمومی: 100 هزار تومان
اتحادیه: 90 هزار تومان

چهارشنبه 10 شهریور ماه ساعت 9 صبح

11 شهریور ماه  1400 - روزهای فرد

(یکشنبه / سه شنبه/ پنجشنبه)
ساعت 15 - 16:30

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.